Voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze ontvangt u als bijlage in de bevestigings-email van de bestelling.

Joomla-updates.com stelt alles in het werk om uw site up-to-date te houden maar is ook afhankelijk van de medewerking van hostingpartijen. Ook de site eigenaar zelf heeft een verantwoordelijkheid: het installeren van onveilige scripts of extensies kan er voor zorgen dat hoewel de site voorzien is van de nieuwste updates, de site toch vatbaar wordt voor misbruik. Joomla-updates.com is niet verantwoordelijk voor de gevolgen als externe componenten en plugins geinstalleerd zijn op het systeem.

Algemene Voorwaarden joomla-updates.com

Joomla-updates.com, hierna te noemen Joomla Update Services, is een onderneming van VDL Webdevelopment te Haarlem.

Joomla Update Services verzorgt in opdracht van de website-eigenaar systeemupdates die worden uitgebracht door het Joomla! Developer Network. De werkzaamheden worden uitgevoerd met als doel de kans op ongeoorloofd gebruik van het joomla systeem zo klein mogelijk te maken.

Joomla Update Services aanvaard geen verantwoordelijkheid voor gevolgen van ongeoorloofd gebruik van het Joomla systeem en is alleen verantwoordelijk voor het op tijd installeren van de actuele Joomla bestanden om de kans op dit soort gebruik te verminderen.

Moment van update

De momenten waarop updates voor Joomla beschikbaar worden gesteld is tevoren niet in te schatten. Joomla Update Services zal onder normale omstandigheden updates installeren binnen twee werkdagen na het moment waarop de update beschikbaar wordt gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt op het moment dat de update het label High Priority heeft meegekregen.

Wat wordt ge-update

Joomla Update Services houdt de updates bij van het centrale Joomla systeem, de zg. Joomla Core bestanden. Op verzoek kunnen op het systeem geïnstalleerde extensies van derde partijen ook worden bijgehouden. Het gaat dan om een aantal extensies van erkende ontwikkelaars die updateverwerking via een zg update-channel ondersteunen.

Werkwijze

Wanneer een account wordt geopend zal eerst worden geïnventariseerd wat de status van de website op dat moment is. Als de site op dat moment geïnfecteerd blijkt te zijn door plaatsing van malware of de aanwezigheid van onveilige formulieren zullen deze eerst moeten worden uitgeschakeld dan wel beveiligd. Onveilige extensies zullen gede-installeerd moeten worden. Deze werkzaamheden worden eerst begroot en pas na akkoord van de opdrachtgever uitgevoerd.

Betaling

Facturatie vind jaarlijks plaats. De betaling van het abonnementsgeld voor het eerste jaar vindt plaats bij het afsluiten van het account en kan alleen via iDeal worden afgerekend. Na verloop van de tiende maand wordt via email een factuur gestuurd voor het komende abonnementsperiode. Deze factuur heeft een betalingstermijn van twee maanden. Opzeggen van het abonnement moet uiterlijk dertig dagen voor het verlopen van de abonnementsperiode geschieden. Opzeggen kan per email of schriftelijk. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Joomla Update Services niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren.

Abonnement downgraden

Abonnementen kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere versie, wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkopere versiespreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende factuur periode. Een downgrade van een overeenkomst dient minimaal één kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden.